Højmoser i Danmark

LIFE14 NAT/DK/000012

Danish English German

Dokumentation og diverse rapporter

Tuemosen skov web

Generelt
- Peatlands and Climate in a Ramsar context
- Peatlands, climate change mitigation and biodiversity conservation
Løvenholm Skov
- Rapport om biologiske og geologiske undersøgelser af Gjersing Mose
- Besigtigelsesnotat delprojekt 1
Holmegaard Mose
- Biologisk Forundersøgelse
- Baseline vegetation
- Baseline bilag II arter
- Geologisk Forundersøgelse
  Bilag 1 Borejournaler 2016
  Bilag 2 Profiloptegnelser
 
Bilag 3 Makrofossiler
- Besigtigelsesnotat delprojekt 2
Store Vildmose
- Tekniske forundersøgelser
- Jordbundskortlægning
- Biologisk rapport 3
- Besigtigelsesnotat delprojekt 3
- Vandstandsmålestationer
Langkær
- Hydrologisk og teknisk rapport
- Baseline rapport Langkær
- Geologisk undersøgelse
- Biologisk undersøgelse
- Besigtigelsesnotat delprojekt 4
Tuemose
- Basisovervågning 2016 aktion D1
- Biologisk rapport Tuemosen 2016 aktion A1 og D2
- Foreløbig aktion A1 og geologisk rapport med bilag
- Besigtigelsesnotat delprojekt 5 og 6
- Vandstandsmålestationer i Tuemosen
Rold Skov
- Eftersøgning af Bred Vandkalv i Rebild Kommunevandkalv i Rebild Kommune
- Baseline overvågning Rebild Kommune
- Baseline Brændemose 2016
- Besigtigelsesnotat delprojekt 7 og 8
- Biologisk Geologisk Rapport
Hønning Mose
- Besigtigelsesnotat Hønning Mose
Kongens Mose
- Besigtigelsesnotat Kongens Mose
- Hydrologisk model for Kongens Mose

  Bilag 1 Observationsdata
  Bilag 2 Kalibreringsdata